Ludvig van Beethoven 251 år

Söndag 17/10 kr 14.00 i Tumba kyrka

Solist

Bengt-Åke Lundin

Dirigent

Carl-Otto Erasmie

Uvertyr till Atens ruiner


Symfoni nr 5 c-moll, ”Ödessymfonin”


Pianokonsert nr 5 Ess-dur, ”Kejsarkonserten”